Reglementen

Algemene vergunningsvoorwaarden per 01-01-2022

Let op! Voor onze verenigingswateren gelden aanvullende regels. 

 

 

1. U dient zich te houden aan de regels bepaald in de Visserijwet 1963.

2. Gesloten tijd roofvis: 1 Maart t/m de laatste zaterdag van Mei. Minimum-maat snoek 50cm, snoekbaars 45cm tot max. 70cm. Max. 1 snoek of snoekbaars in bezit.

3. Het is ten strengste verboden Karper/Karpfen mee te nemen of te doden/töten.

4. Bij het gericht vissen op karper is een degelijke onthaakmat verplicht.

5. Bewaarzakken en leefnetten in elke vorm zijn niet toegestaan op Moekesgat, Spoordok en de Parkvijver.

6. U dient uw visplaats schoon achter te laten. Als visser bent u hier de verantwoordelijke voor.

7. Vissen is op eigen risico en u dient een ander niet te hinderen tijdens uw verblijf aan het water.

8. De vergunninghouder wordt geacht te vissen zonder vergunning, indien hij één der voorwaarden gesteld in deze vergunning overtreedt.

9. Ieder lid is verplicht, deze vergunning op verzoek van een controleur/opsporingsambtenaar te tonen. Een controleur mag uw vergunning innemen bij overtredingen.