Reglementen

Algemene vergunningsvoorwaarden per 01-01-2020

 

Let op! Voor onze verenigingswateren gelden aanvullende regels. 

 

 

1. U dient zich te houden aan de regels bepaald in de Visserijwet 1963.

2. Gesloten tijd roofvis: 1 Maart t/m 28 Mei. Minimum-maat snoek 50cm, snoekbaars 45cm tot max 70cm. Max. 1 snoek/snoekbaars in bezit.

3. Het is verboden/verboten graskarper en karper/karpfen in bezit te hebben.

4. Bij het gericht vissen op karper is een degelijke onthaakmat verplicht.

5. Bewaarzakken en leefnetten in elke vorm zijn niet toegestaan op Moekesgat, Spoordok en de Parkvijver.

6. U dient uw visplaats schoon achter te laten. Als visser bent u hier de verantwoordelijke voor.

7. Vissen is op eigen risico en u dient een ander niet te hinderen tijdens uw verblijf aan het water.

8. De vergunninghouder wordt geacht te vissen zonder vergunning, indien hij één der voorwaarden gesteld in deze vergunning overtreedt.

9. Ieder lid is verplicht, deze vergunning op verzoek van een controleur/opsporingsambtenaar te tonen. Een controleur mag uw vergunning innemen bij overtredingen.

10. Ieder lid mag een ander er op wijzen indien hij/zij zich niet houdt aan de genoemde regels. Ook mag een ieder bij het waarnemen van een overtreding contact opnemen met een controleur van de vereniging. Bij voortdurende overtredingen volgen sancties door het bestuur van HC Ter Apel.