Vijverstraat

Aanvullende voorwaarden voor het vissen in de Vijverstraat te Ter Apel per 01-01-2024

1. Het is ten strengste verboden vis mee te nemen of te doden/töten. Wij hanteren een algeheel Catch-and-Release beleid op onze wateren.

2. U mag vissen met maximaal 2 hengels.

3. Gebruik van leefnet, bewaarzak of emmer is verboden.

4. Nachtvissen is niet toegestaan aan de Vijverstraat.

5. U dient de vissen met zorg en respect te behandelen. Hier wordt op gecontroleerd.

6. Ieder lid mag een ander er op wijzen indien hij/zij zich niet houdt aan de voorwaarden genoemd in deze vergunning. Bij voortdurende overtredingen volgen sancties door het bestuur van HC Ter Apel.