Moekesgat

Aanvullende voorwaarden voor het vissen in Moekesgat te Ter Apel per 01-01-2024

1. Nachtvissen mag het gehele jaar, in combinatie met een nachtvispas, in de nachtviszones aangegeven op de kaart.

2. Er mag maximaal 72 uur aaneengesloten worden gevist in de nachtviszones.

3. Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels. (3e hengelvergunning geldt niet.)

4. De gemarkeerde dagviszone mag niet ’s nachts worden bevist. De gedoogde tijden zijn van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

5. Het is ten strengste verboden vis mee te nemen of te doden/töten. Wij hanteren een algeheel Catch-and-Release beleid op onze wateren.

6. U dient te vissen met visveilige systemen en obstakels te vermijden.

7. Het gebruik van een (voer)boot met elektromotor is toegestaan. Elke andere brandstofmotor is verboden. Er mag niet vanuit of vanaf een boot worden gevist.

8. Enkel campinggasten mogen vissen op de campingzone met een campingvergunning.

kaart 3d