Parkvijver

Aanvullende voorwaarden voor het vissen in de Parkvijver te Ter Apel per 01-01-2023

1. Het is ten strengste verboden vis mee te nemen of te doden/töten. Wij hanteren een algeheel Catch-and-Release beleid op onze wateren.

2. U mag vissen met maximaal 2 hengels.

3. Het is ten strengste verboden u te begeven op het terrein van het kerkhof of de aula als visser.

4. Gebruik van leefnet, bewaarzak of emmer is verboden.

5. Nachtvissen is toegestaan rond het gehele water in combinatie met een nachtvispas, met inachtneming van de bewoners en omgeving.

6. Nachtvissen is niet toegestaan aan de Vijverstraat.

7. U dient de vissen met zorg en respect te behandelen. Hier wordt op gecontroleerd.

8. Ieder lid mag een ander er op wijzen indien hij/zij zich niet houdt aan de voorwaarden genoemd in deze vergunning. Bij voortdurende overtredingen volgen sancties door het bestuur van HC Ter Apel.