Reglementen

Algemene vergunningsvoorwaarden per 01-01-2023

Let op! Voor onze verenigingswateren gelden aanvullende regels. 

 

 

1. U dient zich te houden aan de regels bepaald in de Visserijwet 1963.

2. Het is ten strengste verboden vis mee te nemen of te doden/töten. Wij hanteren een algeheel Catch-and-Release beleid op onze wateren.

3. Gesloten tijd roofvis: 1 Maart t/m de laatste zaterdag van Mei.

4. Wij hanteren een algeheel Catch-and-Release beleid. Alle vis dient terug te worden gezet in het water waar deze is gevangen en mag niet worden meegenomen.

5. Bij het gericht vissen op karper is een degelijke onthaakmat verplicht.

6. Bewaarzakken en leefnetten in elke vorm zijn niet toegestaan op onze wateren

7. U dient uw visplaats schoon achter te laten. Als visser bent u hier de verantwoordelijke voor.

8. Vissen is op eigen risico en u dient een ander niet te hinderen tijdens uw verblijf aan het water.

9. De vergunninghouder wordt geacht te vissen zonder vergunning, indien hij één der voorwaarden gesteld in deze vergunning overtreedt.

10. Ieder lid is verplicht, deze vergunning op verzoek van een controleur/opsporingsambtenaar te tonen. De controleur neemt uw vergunning in bij overtredingen.